Genbestilling

Gå gennem Tolkene.dk.
Brug bestillingsformularenher på sitet.
I kan ikke lave nye aftaler direkte med tolken,
men I kan godt spørge, om tolken er ledig på ny dato.
Husk at udfylde en ny bestilling.

Det er en betingelse for at købe ydelser hos os,
at I går gennem os, når I vil bruge tolken igen.
Det gør formidlingsarbejdet bæredygtigt.

VI TILBYDER DESUDEN MÆNGDERABAT
– også hvis det ikke er samme sprog.

Fakturering

Vores betalingsfrist er 1 uge.
Vi forbeholder os ret til at opkræve betaling
allerede ved bestilling
og tillægger betaling for ekstratid.

Vi fakturerer den entitet, der bestiller tolken.
Det er op til jer selv evt. at viderefakturere.

BESTILLINGEN ER BINDENDE.

Hvis I aflyseropgaven eller ændrer
fx dato, sprog eller sprogretning,
skal I uanset tidspunkt betale for:

 • bureauets formidling
  (+ det evt. hastetillægog tolkens evt. udlæg)

Og ved de krævende tolkninger også for:

 • at tolken har reserveret sin arbejdsdagtil jer
 • at tolken har forberedt sigpå emne og fagterminologi.

Det skyldes, at den bestilte tolk skal afbestilles
og formidlingen foretages forfra ved ændringer.

Af samme grund kan aflyste opgaver ikke erstattes
med andre opgaver eller nye datoer:
Ændringer regner vi for en afbestilling + en ny bestilling.

Hvis I aflyser sent, betaler I fuld pris:

 • De krævende tolkningerkoster fuld pris,
  hvis I aflyser mindre end 14 dage før opgavens start.
 • De simple tolkningerkoster fuld pris,
  hvis I aflyser mindre end 48 timerfør opgavens start.

Skriftlige oversættelserkoster fuld pris ved aflysning.

Krævende eller simpel tolkning?

De krævende tolkninger er dem,
man ikke bare kan gå ind fra gaden og gennemføre.
Det er tolkninger af indhold med fagudtryk.

Hvis I er i tvivl, om jeres opgave er krævende,
så er den formentlig krævende.
Den er kun simpel, hvis emne og setup er heltenkelt.

Flere tolkninger på én gang

Hvis I skal bruge tolkning i flere sprog samtidigt,
skal I bestillehver af dem for sig.

Kommunikation

Tal med  tolken/holdets leder om selve opgaven på selve dagen.
Henvend jer til bureauetom aftale, fakturering og genbestilling.

Pauser

Rigeligt med pauser er en forudsætningfor god tolkning.
Tolkning er en krævende disciplin, der belaster hjernen.
Hvis I overbelaster tolken, risikerer I kommunikationsnedbrud.

Tolkene skal have mindst 1 times frokostpause.
Overhold pauserne i programmet.
Respekter tolkenes behov for fred i pausen.

Solotolkeskal have pause en gang i timen.

Tolke skal kun tolke

Tolkene må ikkebruges til skriftlige oversættelser,
og bureauet står i givet fald ikke inde for produktet.

Ikke alle tolke er gode oversættere på skrift,
de har ikke deres opslagsværker med sig rundt
og måske heller ikke arbejdsro.

Enhver skriftlig opgave skal bestilles for sig hos bureauet.

Det er heller ikke tolkenes opgave
at holde styr på ustyrlige borgere eller talere.

Det er jeres opgave at gøre det muligt at tolkedem.
Det kan fx være en borger, der er aggressiv eller uklar,
eller en taler, som fortaber sig i indskudte sætninger,
skifter sprog eller taler indforstået og i forkortelser.

Og det er ikke tolkene, som skal teste evt. tolkeudstyr
og fikse det undervejs, hvis det svigter:
Det gør dentekniker, I har bestilt.

Transport

Vi kører enten bil eller tog på 1. klasse
og tager taxatil og fra stationen.
Det er udlæg, vi fakturerer jer for.
Vi bruger fleksible flybilletter, som I køber til os.

Vi tager tidligst hjemmefra kl. 6
og skal være helt hjemme kl. 21.
Hvis det ikke er muligt, afholder I udgift til hotelovernatning.

Husk på risikoen for trafikforsinkelser,
der gør det nødvendigt at indregne en stor tidsmargen,
så I ikke står uden tolk ved arrangementets begyndelse.

Jo bedre forhold vi har, jo bedre kan vi tolke.
Både til jeres opgave og til opgaverne næste dag.
På den måde er vi også langtidsholdbare.

Force majeure

I betaler fuld pris, hvis tolkningen ikke kan gennemføres.
I dækker udgifterne til ophold og senere hjemrejse,
hvis tolken/holdet ikke kan komme hjem fra opgaven.

Aftalebrud

Hvis tolkeforholdene ikke er i orden, kan vi ikke tolke.

Brud på forretningsvilkårene koster 2.000 kr. pr. tolk.
Det gælder i særdeleshed forsøg på at genbestille de udsendte tolke
uden om bureauet og ved manglende tolkekabine
eller uhensigtsmæssig placering af kabine eller tolk.

Hvis I bruger tolken/holdet længere tid, end I har bestilt,
fakturerer vi jer for den faktiske brug.
I risikerer desuden, at tolken ikke kan blive tiden ud.
vær realistiskefrem for optimistiske, når I bestiller.

Alle priser er brutto ekskl. moms

KUN VED KRÆVENDE TOLKNINGER:

Tolkehold

Dem bruger vi til tolkninger på mere end 2 timer.
De to tolke skiftes og hjælper hinanden.
Det er nødvendigt for at holde niveauet højthele vejen.

Hvis I ikke er bomsikre på,
at jeres opgave kan holdes under 2 timer,
skal I være realistiske og bestille et tolkehold.

Teknisk udstyr

Gode arbejdsvilkår er en forudsætning for god tolkning.

Brug kabineved tolkninger på over 1 time
(medmindre tolkningen foregår ved domstolene
eller mobilt ved fx fabriksbesøg).

Hvisketolkning 
er ikke ideelt.
Hvis I alligevel vælger det, så husk at leje udstyr:
headsetmed indgående lyd og håndFRI mikrofon.

Teknikken er kundens og teknikerens ansvar.
Den skal virke problemfrit under hele tolkningen.
Der skal være en tekniker til stede i rummet hele tiden.

Publikummå ikke henvende sig til tolkene under tolkningen.
Tolkning kræver nemlig stor koncentration.
Hvis der skal gives en besked til tolkene,
skal det gå gennem jer og ske i en pause.

Placering af tolkene

Tolkene skal have frit udsyn forfra til talere og slides.
Vi skal kunne sidde i en naturlig kropsstilling
og se alt, når vi kigger lige frem gennem kabinens forrude
– også den enkelte talers ansigt.
Hvisketolke skal placeres uden for publikums ørenlyd,
så vi ikke forstyrrer folk, og de ikke forstyrrer os.

Lavpraktisk

Sørg for, at vi har bord og stole, lys og wifi, vand og te.
Vi tager nemlig noter, kigger i dokumenter,
slår udtryk op online og skal kunne smøre stemmen.

Forberedelse

Målrettet forberedelse er en forudsætning
for tolkning på højt niveau.

Send os emnebeskrivelseog programmed det samme.
Mail os dokumentersenest 2 dage før opgaven:
dagsorden, slides, talenoter, manuskripter,
referat fra forrige møde, relevante websites og
deltagerliste med navn og stilling og gerne portrætfoto.

Printdesuden et eksemplar til hver tolk af ALLE dokumenter.
Det er så nemt at gøre på forhånd.

Optagelser af tolkningen

Tolkene har ophavsretten til tolkningen.
Tolkning er kun beregnet på at fungere i situationen.
Optagelse af tolkningen kræver skriftlig tilladelse fra bureauet.

Talerne

Gode taler er en forudsætning for god tolkning.
Den tolkevenlige tale er også publikumsvenlig tale.

Talerne bør tale deres modersmål.
I alt fald skal de virkelig mestre det talte sprog godt.
Og de skal holde sig til ét sprog.

De bør tale fritud fra stikord.
De bør tale i simple sætningsstrukturer.
De bør undgå at fortabe sig i indskudte sætninger
og uoversættelige morsomheder.

Manuskripter
 frarådes. De skal i givet fald
udleveres til tolkene og følges ordret.
Ellers har tolkene ikke en chance.

Tolkene skal desuden have adgang på skrifttil
opremsninger af talog navne.
De er nemlig ikke til at holde styr på ellers.