Nordstream

nordstream

Vi har simultantolket engelsk for offshore-leverandøren Semco Maritime og for energikonsortiet Nordstream.