Copenhagen Metro

metro

Vi har siden 2013 kontrakt med Copenhagen Metro Team om polsk, portugisisk, italiensk, engelsk tolkning på sikkerhedskurser for anhuggere.